Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://wikartkielce.pl. Administratorem strony jest Jakub Wiewióra. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail wikartkielce@gmail.com.

§ 1

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Jakub Wiewióra
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://wikartkielce.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Możliwość pozyskania danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą: formularza dostępnego na Stronie / bezpośredniego wysłania wiadomości e-mail.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne, by nawiązać kontakt.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniuul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej.

§ 3

Cele i czynności przetwarzania

 1. formularz – wypełniając formularz na Stronie oraz naciskając „SEND MESSAGE”, przekazujesz swoje dane osobowe w zakresie nazwy, adresu e-mail, treści wiadomości i opcjonalnie numeru telefonu. Dane zostają automatycznie wysłane na adres wikartkielce@gmail.com. Treść korespondencji oraz dane mogą podlegać archiwizacji lub natychmiastowemu usunięciu po odczytaniu wiadomości. Do momentu usunięcia korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej. Użytkownik ma prawo do usunięcia wybranych lub wszystkich wiadomości powiązanych ze wskazanym adresem e-mail. (Prośba musi zostać wysłana z adresu, który został wskazany).
 2. bezpośredni kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji lub natychmiastowemu usunięciu. Do momentu usunięcia korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej. Użytkownik ma prawo do usunięcia wybranych lub wszystkich wiadomości powiązanych ze wskazanym adresem e-mail. (Prośba musi zostać wysłana z adresu, który został wskazany).

§ 4

Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:
  • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Grawerowanie laserowe Kielce - Wikart

Wikart

ul. Andersa 26,
25-117 Kielce

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8.30 - 16.30
Sobota, niedziela: nieczynne

Jakub Wiewióra

kom. 660 085 700

Kontakt e-mail

wikartkielce@gmail.com